Referenser


Malmö Kommun
Kommunteknik i Malmö använder vår utrustning till
Stränder, skräpuppsamling. Asfalt, skräpuppsamling. Motionsspår med kutterspån, uppsamling grenar och stenar.

Motala Kommun
Använder vår utrustning till Stränder, Parker, skräpuppsamling.

Skelefteå Kommun
Använder vår utrustning till Stränder, skräpuppsamling.

Stockholm Kommun
Stockholm Entreprenad nvänder vår utrustning till Grusgångar, markplanering.

Varberg Kommun
Använder vår utrustning till Stränder, Parker, skräpuppsamling.