Road Master-- Green Master >>


StenplockareRoadmaster

Roadmaster är en specialmaskin för sortering av materialet från vägkanstskärning. Tillsammans med en väghyvel bildar den ett mycket effektivt team.

Enmansbetjänad
En person kan sortera upp till 1000m/h. Maskinen är självlastande och rymmer 3 eller 4 ton sten, beroende av modell.

Högtippade
Lägsta tipåphöjd är 180cm. Roadmastern 1630 har valfri höjd upp till 255cm. Detta medger tippning på vagn/lastbil. All manövreras från förarplatsen. Roadmastern har mycket stor driftsäkerhet och låga underhållskostnader.


 

Roadmaster: Det återvunna materialer ger en homogen, fast och slistark vägyta, samtidigt som kostnaderna sänks radikalt tack var maskinens stora kapacitet.